یزد

سه‌شنبه, 1 مرداد 1398

رزرواسیون آنلاین

اسكار «اصغر فرهادي» گردشگري ايران را متحول مي‌كند؟

جايزه‌ي اسكار اصغر فرهادي براي فيلم «جدايي نادر از سيمين» گردشگري ايران را متحول مي‌كند.


اين پيش‌بيني محمدعلي واقفي ـ عضو هيأت مديره‌ي جامعه‌ي تورگردانان ايران ـ پس از واكنش‌هايي است كه به‌دنبال اهداي جايزه‌ي اسكار به فيلم «جدايي نادر از سيمين» ساخته‌ي اصغر فرهادي، صورت گرفته است.

سهم گردشگری در هدفمند کردن یارانه ها چیست؟

اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و تمامی خبرهای پیرامون آن این روزها به یکی از موضوعات مورد بحث در بین صاحب نظران  و حتی مردم کوچه و بازار تبدیل شده است. مهمترین سوال اما شاید تاثیری است که اجرای این طرح در زندگی هر ایرانی ایفا خواهد کرد. سوالی که پاسخ دادن به ان نیاز به اطلاعا ت بیشتر و صد البته زمان بیشتری دارد. اما یکی از موضوعاتی که می توان در این خصوص به آن پرداخت تاثیری است که گردشگری در ایران از اجرای این طرح می گیرد...